Máy mài sứ, kim loại, micromotor dùng cho xưởng (lab)