Composite, xi măng, keo dán, vật liệu gắn dán, acid etching, gel cầm máu, chỉ co nướu, tê bôi, chống e buốt, bột nhão đánh bóng răng