Máy phân tích khớp cắn điện toán, máy phân tích khớp cắn kỹ thuật số